Apostille, Usługa Apostille, Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Apostille do Polski, Adwokat Agnieszka Piasecka 727-538-4171

Agnieszka Piasecka jest polskojęzycznym adwokatem na Florydzie. Mecenas Piasecka może Ci pomóc w uzyskaniu Apostille do Polski, między innymi do Pełnomocnictw do Polski, do Oświadczeń o Odrzuceniu Spadku do Polski oraz dla innych dokumentów, w notaryzacji internetowej przygotowanych przez nią dokumentów prawnych, a także w tłumaczeniu dokumentów prawnych dla imigracji i innych celów.

Aby uzyskać apostille do Polski, zadzwoń: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Apostille, Usługa Apostille, Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Pytania i odpowiedzi na temat Certyfikatu Apostille do Polski

Co to jest klauzula apostille?

Apostille to międzynarodowa klauzula/pieczęć używana powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Dokument opatrzony klauzulą apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji.

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia w formie apostille?

Generalnie, wszystkie dokumenty urzędowe i sądowe oraz dokumenty notarialne, które mają być użyte w innym kraju będącym stroną Konwencji Haskiej, wymagają nadania klauzuli apostille.

Kto może wydać apostille?

Apostille na Florydzie wydaje Departament Stanu Florydy. O klauzulę apostille na Florydzie można ubiegać się tylko dla dokumentów wydanych przez stan Floryda lub sporządzonych przez notariusza publicznego stanu Floryda. W Polsce klauzulę apostille nadaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak długo trwa załatwienie klauzuli apostille?

Zarówno na Florydzie, jak i w Polsce, klauzulę apostille można uzyskać w tym samym dniu jeżeli wystąpi się o nią osobiście (lub za pośrednictwem osoby trzeciej) w odpowiednim urzędzie. Jeżeli natomiast zamawia się ją drogą listowną, to uzyskanie trwa zwykle około 2 tygodni.

Czy mogę uzyskać poświadczenie apostille dla kopi dokumentu?

Nie. Klauzula apostille wydawana jest tylko dla oryginalnych dokumentów lub poświadczonych urzędowo/uwierzytelnionych kopii dokumentów prawnych.

Czy pobierana jest jakaś opłata?

Tak. Zarówno Sekretarz Stanu Florydy, jak i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pobierają opłatę skarbową za wydanie klauzuli apostille. Na Florydzie opłatę należy dołączyć do wniosku w formie czeku lub money order, natomiast w Polsce opłatę tę można wykonać przelewem bankowym. Nigdy nie należy wysyłać gotówki.

Czy wszystkie kraje są członkami Konwencji Haskiej z 1961?

Nie. Do tej pory do konwencji przystąpiło 115 krajów, w tym Polska (od 2004 roku) i Stany Zjednoczone (od 1980 roku).

Co w przypadku, jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej?

Apostille nie ma tu zastosowania. Wówczas konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej legalizacji, w kraju pochodzenia dokumentu oraz w placówce dyplomatycznej lub konsularnej danego państwa, na terenie którego ma być użyty dokument.

Pełnomocnictwo i Akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. deeds, quit claim deeds, Lady Bird deeds, enhanced life estate deeds bez konieczności spotkania osobistego za pośrednictwem połączenia internetowego / online

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Notaryzacja Online, Floryda, USA

Pełnomocnictwo i Akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. deeds, quit claim deeds, Lady Bird deeds, enhanced life estate deeds bez konieczności spotkania osobistego za pośrednictwem połączenia internetowego / online

Agnieszka Piasecka jest adwokatem i notariuszem w stanie Floryda. Może pomóc Ci w przygotowaniu i notaryzacji internetowej dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictwa, akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds online (przez Internet).

W celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu na większości dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictwa, aktów przenoszących własność nieruchomości tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds, twoja fizyczna obecność na Florydzie nie jest konieczna, ale musisz być obywatelem USA i potwierdzić, że chcesz, aby akt notarialny został wykonany przez notariusza na Florydzie i zgodnie z ogólnym prawem tego stanu.

Aby umówić się na spotkanie online w celu przygotowania i notaryzacji internetowej dokumentów prawnych na Florydzie, w tym pełnomocnictwa lub deed, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Pełnomocnictwo i Akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. deeds, quit claim deeds, Lady Bird deeds, enhanced life estate deeds bez konieczności spotkania osobistego za pośrednictwem połączenia internetowego / online