Certyfikat Apostille do Polski

Apostille, Usługa Apostille, Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Apostille do Polski

Agnieszka Piasecka jest polskojęzycznym adwokatem na Florydzie. Mecenas Piasecka może Ci pomóc w uzyskaniu Apostille do Polski, między innymi do Pełnomocnictw do Polski, do Oświadczeń o Odrzuceniu Spadku do Polski oraz dla innych dokumentów, w notaryzacji internetowej przygotowanych przez nią dokumentów prawnych, a także w tłumaczeniu dokumentów prawnych dla imigracji i innych celów.

Aby uzyskać apostille do Polski, zadzwoń: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Apostille, Usługa Apostille, Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Pytania i odpowiedzi na temat Certyfikatu Apostille do Polski

Co to jest klauzula apostille?

Apostille to międzynarodowa klauzula/pieczęć używana powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Dokument opatrzony klauzulą apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji.

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia w formie apostille?

Generalnie, wszystkie dokumenty urzędowe i sądowe oraz dokumenty notarialne, które mają być użyte w innym kraju będącym stroną Konwencji Haskiej, wymagają nadania klauzuli apostille.

Kto może wydać apostille?

Apostille na Florydzie wydaje Departament Stanu Florydy. O klauzulę apostille na Florydzie można ubiegać się tylko dla dokumentów wydanych przez stan Floryda lub sporządzonych przez notariusza publicznego stanu Floryda. W Polsce klauzulę apostille nadaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak długo trwa załatwienie klauzuli apostille?

Zarówno na Florydzie, jak i w Polsce, klauzulę apostille można uzyskać w tym samym dniu jeżeli wystąpi się o nią osobiście (lub za pośrednictwem osoby trzeciej) w odpowiednim urzędzie. Jeżeli natomiast zamawia się ją drogą listowną, to uzyskanie trwa zwykle około 2 tygodni.

Czy mogę uzyskać poświadczenie apostille dla kopi dokumentu?

Nie. Klauzula apostille wydawana jest tylko dla oryginalnych dokumentów lub poświadczonych urzędowo/uwierzytelnionych kopii dokumentów prawnych.

Czy pobierana jest jakaś opłata?

Tak. Zarówno Sekretarz Stanu Florydy, jak i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pobierają opłatę skarbową za wydanie klauzuli apostille. Na Florydzie opłatę należy dołączyć do wniosku w formie czeku lub money order, natomiast w Polsce opłatę tę można wykonać przelewem bankowym. Nigdy nie należy wysyłać gotówki.

Czy wszystkie kraje są członkami Konwencji Haskiej z 1961?

Nie. Do tej pory do konwencji przystąpiło 115 krajów, w tym Polska (od 2004 roku) i Stany Zjednoczone (od 1980 roku).

Co w przypadku, jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej?

Apostille nie ma tu zastosowania. Wówczas konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej legalizacji, w kraju pochodzenia dokumentu oraz w placówce dyplomatycznej lub konsularnej danego państwa, na terenie którego ma być użyty dokument.

Pełnomocnictwo i Akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. deeds, quit claim deeds, Lady Bird deeds, enhanced life estate deeds bez konieczności spotkania osobistego za pośrednictwem połączenia internetowego / online

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Notaryzacja Online, Floryda, USA

Pełnomocnictwo i Akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. deeds, quit claim deeds, Lady Bird deeds, enhanced life estate deeds bez konieczności spotkania osobistego za pośrednictwem połączenia internetowego / online

Agnieszka Piasecka jest adwokatem i notariuszem w stanie Floryda. Może pomóc Ci w przygotowaniu i notaryzacji internetowej dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictwa, akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds online (przez Internet).

W celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu na większości dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictwa, aktów przenoszących własność nieruchomości tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds, twoja fizyczna obecność na Florydzie nie jest konieczna, ale musisz być obywatelem USA i potwierdzić, że chcesz, aby akt notarialny został wykonany przez notariusza na Florydzie i zgodnie z ogólnym prawem tego stanu.

Aby umówić się na spotkanie online w celu przygotowania i notaryzacji internetowej dokumentów prawnych na Florydzie, w tym pełnomocnictwa lub deed, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Pełnomocnictwo i Akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. deeds, quit claim deeds, Lady Bird deeds, enhanced life estate deeds bez konieczności spotkania osobistego za pośrednictwem połączenia internetowego / online